START  |  VERKSAMHETEN  |  MÄRKSIFFROR  |  BOKNING  |  FÖRENINGEN  |  KONTAKT  |  GALLERI  |  LÄNKAR  |  BLOGGEN  | 

STYRELSEN


Mathias Wilson
ordförande

Anders Tengholm
vice ordförande
Björn Lilja -
Björn Lilja
kassör

Per Johan Ulfendahl
sekreterare

Thomas Wenninger
ledamot

Fredrik Henriksson
ledamot

Lars Anmark
webmaster

Historik

Ringmärkningsverksamheten i Sundre startade den 16 maj 1976 på initiativ av Per Göran Bentz som året före upptäckt de frodiga buskmarkerna i Skoge i samband med en semesterresa.

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet bedrevs fångst endast på vårarna och då med ett fåtal ringmärkare och assistenter. Under början av 80-talet utvidgades verksamheten successivt till att omfatta även höstarna men då vid Hoburgsklippan. Den nya mer omfattande verksamheten, kom att kräva en ny typ av organisation och 1986 bildades föreningen Sundregruppen. Föreningen drivs som en ideell förening med såväl aktiva som stödjande medlemmar.

Föreningen ska genom sin verksamhet dels studera fågellivet i Sundre socken, främst genom ringmärkning, dels öka kunskapen om fåglar och fåglars flyttning hos allmänheten.

Sundregruppen publicerar årligen resultat av verksamheten i Bläcku, Gotlands ornitologiska förening, GOF och i Fågelåret, Sveriges ornitologiska förening , SOF. En sammanställning av vårfångsten "Fågelflyttning i Sundre, Gotland, vårarna 1977-1992" gjordes i samarbete med Länsstyrelsen. Föreningen har även samarbetat i olika projekt med Stockholms, Lunds och Uppsala universitet samt med andra ringmärkningsorganisationer i landet.

Bli medlem

Stöd Sundregruppen genom att bli stödmedlem.

För (minst) 100 kr per år ger du föreningen ett viktigt ekonomiskt bidrag samtidigt som du får två e-postutskick av Staingylpen, vårt medlemsblad med aktuell information från verksamheten i PDF-format. Du förbinder dig inte till något, men som medlem är du alltid välkommen att delta i verksamheten.

Du kan också bli fullvärdig medlem för (minst) 400 kr per år. Då har du också rösträtt på föreningens årsmöte och kan delta mer aktivt i föreningens verksamhet.

Om du vill ha Staingylpen skickad i pappersformat som vanlig post kostar det 50 kr extra per år.

Betala in årsavgiften (minst) 100/400 kr på vårt plusgironummer 45 97 36-5, eller Swisha avgiften till vårt Swish-konto. Numret är 1236007579. Skriv medlemskap i kommentarsfältet, glöm inte att skriva ditt namn.

Som ny medlem ber vi att du samtidigt skickar dina kontaktuppgifter till medlem(at)sundrefagelstation.se

Föreningens mascot

2018 visade staingylpen (gotländska för stenskvätta), att den tyckte vi gjort ett bra val av mascot. Den genomförde en häckning 5 meter från ringmärkningsboden.

 Kontakt: info(at)sundrefagelstation.se Synpunkter på webbsidan: webmaster(at)sundrefagelstation.se